สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน ออนไลน์

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเข้าระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
666 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel. 0-4446-1672 Fax. 0-4446-1672
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   416336  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 25 มกราคม 2560)